Kurset gir deltakerne en innføring i sikkerhetsrutiner for pistol, opptreden på standplass, grunnleggende skyteteknikk og samordning av tekniske ferdigheter, samt stevnerutiner. Etter gjennomgått kurs vil deltakerne kunne avgi gode presisjonsskudd med pistol. Kurset gir også en innføring i mental forberedelse, og metoder for fysisk oppvarming og trening.

Tema:

Teori Praksis
Utstyr Forberedelser
Regler Grunnelementer i pistolskyting
Sikkerhet Skuddets oppbygging
Bli med på konkurranse