Alle som ønsker å begynne med pistolskyting må ha gjennomført sikkerhetskurs.

Åsane Pistolklubb arrangerer flere sikkerhetskurs i året.

Kurset består av en lørdag eller søndag med teori og sikker håndtering av våpen, og syv påfølgende tirsdager med videre opplæring i sikker håndtering av våpen og sikkerhetsrutiner på skytebanen.

Sikkerhetskurset koster kr.1500.- for voksne og kr.500.- for ungdom/junior (u/21år).

Kursavgift inkluderer enkel bevertning (kaffe,te,lunsj), samt ammunisjon som medgår denne dagen.

Det vil i tillegg komme noe utlegg til ammunisjon på de påfølgende tirsdagene.

 

Dersom du ønsker å melde deg på et sikkerhetskurs i Åsane Pistolklubb, vil du få en grundig innføring i krav til sikker­het i forbindelse med pistolskyting, en generell informasjon om håndvåpen, og opp­læring i sikker håndtering av våpen på skytebanen.

Kursets er i henhold til Norges Skytterforbunds anbe­falinger/retningslinjer for sikkerhets­opplæring.

Skjema sendes til:

sikkerhetskurs@asanepk.no