Åsane Pistolklubb (ÅPK) er tilsluttet Norges Idrettsforbund og medlem av Norges Skytterforbund.

Likeledes er klubben medlem av Idrettskretsen og Skytterkretsen, samt Idrettsrådet i Bergen Kommune.

Klubben ble stiftet 17.08.1996, og vi er 234 medlemmer.

Vi har skyttere på alle nivåer fra nybegynnere til konkurranseskyttere.

SKYTEBANER

Vi har en 50m utendørs bane med 15 standplasser.

Vi har en 25m innendørsbane med 20 elektroniske skiver, og en 25m inne-/utendørsbane med 10 standplasser.

I tillegg har vi en innendørs luftbane med 5 elektroniske skiver.