Åsane Pistolklubb
Postboks 12 Nyborg
5879 Bergen

 

Kontakt E-post
Medlemsskap styret@asanepk.no
Sikkerhetskurs sikkerhetskurs@asanepk.no
Adgangsbrikke leder@asanepk.no
Økonomi nestleder@asanepk.no
Bom/nøkkel leder@asanepk.no
Klubbvåpen klubbvapen@asanepk.no
Feltstevneansvarlig felt@asanepk.no
PPC ansvarlig ppc@asanepk.no
Luftstevneansvarlig luft@asanepk.no
Banestevneansvarlig bane@asanepk.no
Innkjøpsansvarlig innkjopsansvarlig@asanepk.no
Banemester banemester@asanepk.no
Utmeldelse leder@asanepk.no